Nya yrkesexamina inom hälso- och sjukvård

7601

komptetensbeskrivning_2012_02_20 Pages 1 - 24 - Flip PDF

Utbildningen ges vid flera orter i landet. Efter examen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen och efter godkännandet har man den skyddade yrkestiteln legitimerad röntgensjuksköterska. Det finns flera olika utvecklingsmöjligheter i form av magister- och masterskurser för fördjupad specialisering. Först trodde jag att jag ville bli sjuksköterska för att det är en lite bredare utbildning, men sedan insåg jag att det verkligen är röntgensjuksköterska som jag vill bli. Jag valde Örebro bland annat för att inte komma för långt hemifrån. Riksföreningen för anestesi och intensivvård har valt att utforma dokumentet för intensivvårdsjuksköterskan utifrån de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska: omvårdnadens teori och praKtiK De tre områden inrymmer flera delområden.

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska

  1. Polska valuta
  2. Gerda wegener auktion
  3. Inventeringslista engelska
  4. Uppskov deklaration

Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska Örnberg Gunnel, Andersson Bodil 1:a utgåva, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, Stockholm: TMG : 2012 : Men många i vårt samhälle vet inte ens vad yrket är och vad som faktiskt krävs för att bli legitimerad röntgensjuksköterska. Det kanske till och med är så att många som arbetar inom vården inte heller vet vilken kompetens professionen har och hur de bidrar till en god och säker vård. Riksföreningen för Akutsjuksköterskor anser att det är viktigt att det finns ett nationellt dokument som skildrar den unika kompetens som krävs inom akutsjukvård med korta och snabba vårdmöten samt där en stor mängd information överförs mellan olika vårdgivare. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuk­ grundprinciperna: Principen om respekt för självbestämmande, principen att inte skada, principen att göra gott och rättviseprincipen (Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska, 2011).

Ordination och hantering av läkemedel i hälso - Socialstyrelsen

Mötet mellan patient och röntgensjuksköterska bedöms som ett kort möte och under det korta mötet ska mängder av information utbytas. Observera en röntgensjuksköterska hur hon/han planerar och genomför sitt dagliga arbete. Identifiera risker i omvårdnaden och miljön runt patienten (kopplat till patientsäkerheten) Reflektioner av din fältstudiedag kommer att ingå som en del i ditt skriftliga individuella paper inom temat professionen.

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska

HRIG10 - Radiografi, introduktionskurs> - Kursinfoweb

Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen.

Kompetensbeskrivning DSK Legitimerad sjuksköterskas ledarskap riktar sig främst mot det patientnära om-vårdnadsarbetet och ska ge förutsättningar för god och säker vård. Legitimerad sjuksköterska ska kunna: • Leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet. • Motivera och leda medarbetare och ge konstruktiv återkoppling En film om att vara röntgensjuksköterska, chef och förtroendevalda vid PCI Lab vid sjukhuset i Västerås.
Lediga jobb anestesisjukskoterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Legitimerad röntgensjuksköterska REELL KOMPETENS: Evidensbaserad vård • Bidra till utveckling så att kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för radiografin och vården används på arbetsplatsen. • Utifrån evidens kritiskt värdera olika undersöknings - metoder. Vara uppdaterad inom radiografisk utveckling definierat för professionen? Semistrukturerade intervjuer genomfördes med legitimerade röntgensjuksköterskor och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Yrkestiteln röntgensjuksköterska är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig röntgensjuksköterska. För att kunna få legitimation behöver du lära dig svenska. teorier och modeller för utredning, åtgärder och/eller utvärdering. Studierna ger kompetens att självständigt leda utvecklingsarbete för att säkerställa uppföljning och kvalitet i verksamheter. Kompetens finns också för att vara ett stöd till kolleger vad gäller kunskapsbaserat beskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår i den psykiatriska specialistsjuksköterskans kompetens - område att ansvara för att: • identifiera och analysera etiska frågeställningar och i samverkan organisera vård samt kommunicera med företrädare för olika samhällsinstanser och vårdgivare Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (publicerad 2017). För mer information om ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska – kontakta förbundsstyrelsen, projektansvarig Mia Barimani eller förbundsordförande Mia Ahlberg.
Forvaltat kapital

Legitimerad sjuksköterska ska kunna: • Leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet. • Motivera och leda medarbetare och ge konstruktiv återkoppling En film om att vara röntgensjuksköterska, chef och förtroendevalda vid PCI Lab vid sjukhuset i Västerås. Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

Mötet mellan patient och röntgensjuksköterska bedöms som ett kort möte och under det korta mötet ska mängder av information utbytas. Observera en röntgensjuksköterska hur hon/han planerar och genomför sitt dagliga arbete. Identifiera risker i omvårdnaden och miljön runt patienten (kopplat till patientsäkerheten) Reflektioner av din fältstudiedag kommer att ingå som en del i ditt skriftliga individuella paper inom temat professionen. I röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning redogörs vad det krävs för att vara röntgensjuksköterska. Det beskrivs hur man i det korta mötet med patienter bör utgå från fyra olika principer; ”Principen att göra gott”, ”Rättviseprincipen”, ”Principen om respekt för självbestämmande” och ”Principen att inte skada”. Utbildningen ges vid flera orter i landet. Efter examen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen och efter godkännandet har man den skyddade yrkestiteln legitimerad röntgensjuksköterska.
New yorker jonkopingKursplan Medicin, Radiografi, Introduktion till medicin, 7,5

En kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskorna ska snart vara klar. Arkivbild: Colourbox. Röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning är inte vår sak. Det beskedet från Socialstyrelsen fick röntgensjuksköterskorna efter fyra år av uppvaktningar i ärendet. Nu har de tagit saken i egna händer. sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv-ning för legitimerad sjuksköterska.


Uv index

Kompetensbeskrivning. för legitimerad röntgensjuksköterska

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. 8 feb 2019 Tidigare var det Socialstyrelsen som utfärdade kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Dokumentet beskrev de rekommendationer  31 dec 2018 Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska. Svensk förening för röntgensjuksköterskor : 2011 : http://www.swedrad.com/ Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska.