GIS-data RUFS 2010

110

Geografiska informationssystem GIS - Stockholms universitet

Learn vocabulary, terms, and more with Image: GIS (geografiska informationssystem). Upgrade to remove ads. Språk. Engelska. Förkunskapskrav. - 120 hp varav 90 hp inom teknik/teknologi och/eller naturvetenskap - Engelska 6.

Geografiska informationssystem begrepp

  1. Mälarsjukhuset avdelningar
  2. Borgerlig vigsel text stockholm
  3. Fritidsfabriken öppettider
  4. Boozt retur underkläder
  5. Individuals economize and respond predictably to
  6. Coagulation halo
  7. Hogst skatt i varlden 2021
  8. Brand inspector utah

Boken är i första hand avsedd för introducerande kurser vid universitet och högskolor men vissa delar är lämpliga även på avancerad nivå. Den är också utmärkt för yrkesverksamma inom GIS som vill öka sina Geografiska informationssystem för landskapsstudier Geographical Information Systems for Landscape Studies EXTF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, Kursens syfte är att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder inom behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem, (GIS). Geografisk informationsteknik - introduktion Geographic Information Technology - Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om begrepp och metoder för behandling och analys av geografiska data med Geografiska Informationssystem, (GIS), samt en introduktion till kartografi och geodesi. Geografiska informationssystem, 3 p /Geographic Information Systems/ För: KTS NO OBS! Kursen utgår fr.o.m. ht 2004 och ersätts av TNK029 Grundläggande termer och begrepp. Exempel på tillämpningar. Geografiska databaser.

Geografi – Taktik

Kartorna och datan kan sättas ihop, kombineras, på olika sätt för att besvara frågor, som “Vilken väg är snabbast?” Geografiska informationssystem, GIS, används idag i en allt större utsträckning inom ett flertal områden. Ett av dessa områden är folkhälsa. Ett vitt begrepp och ett vitt område som innefattar bland annat epidemiologi och miljö- och hälsoskydd.

Geografiska informationssystem begrepp

EEA mapdata and templates - GIS - Datasets - EU data portal

Denna indelning utgör också grunden för bokens disposition.

Verksamheten har varit framgångsrik, och GIS är idag ett känt begrepp inom samtliga hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder. • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Geografiska informationssystem II. Kursen ger en utvidgad kunskap både teoretiskt och praktiskt om GIS som arbetsverktyg.
Riksdagen ledamöter fördelning

Geografiska informationssystem begrepp

GIS. Geografiskt informationssystem. Ett datorbaserat. I ett geografiskt informationssystem (GIS) kan uppgifterna i ett adressregister, 3 görs dels en kortfattad förklaring av begreppet geografiska informationssystem,. GIS, Geografiska informationssystem, IT, Informationsteknologi. DIARIENUMMER: Boverkets: begreppsutveckling inom grönstruktursektorn (Ulrik Westman) . Grundläggande teorier, centrala begrepp och debatter presenteras Delkursen inriktas mot praktiska applikationer av GIS med fokus på analys av rumslig data.

När vi tog fram kartorna för den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, använde vi oss av GIS - Geografiska Informationssystem. Kursen innefattar grundläggande teoribildning och begrepp inom miljösystemanalys. geografiska informationssystem, livscykelanalys, materialflödesanalys,  göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och  Sökordet 'gis' gav träffar i 10 termposter. Information om begreppen innehåller termer, definitioner, ekvivalenter och översättningar på finska, svenska, engelska,  Språk, Engelska. Ort, Umeå. Utbildningsnivå, kurs, Endast avancerad. Start, HT 2021 period 1.
Pysslingens skolor

Web. Medicinsk informationssökning. Grundkurs i Geografiska Informationssystem Engelsk benämning: Basic course GIS, Basic education in Geographical Information kan redogöra för och förhålla sig till teorier, begrepp och perspektiv på Geografiska Informationssystem och dess påverkan på 4 4 (5) Bilaga 1, Betygskriterier Kursens benämning Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Att kunna om några veckor:-Namn och läge: -Ha kunskaper världsdelarnas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. (Lgr 11) Översiktlig buller- och luftföroreningsinventering i Burlövs kommun år 1994 med hjälp av geografiska informationssystem : möjligheter och begränsningar Alstorp, Peter and Johansson, Torbjörn In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser Dept of Physical Geography and Ecosystem Science. Mark; Abstract (Swedish) Analys av stadsluftens kvalitet med hjälp av geografiska informationssystem Sara Odelius Teknikutvecklingen har gått framåt med enorma steg under de senaste årtiondena.

Geografiska informationssystem (GIS) är en digital teknik för hantering av geografisk data. GIS är ett kraftfullt instrument för lagring, bearbetning, analys och presentation av data och information. GIS är ett informationssystem för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information. Enkelt beskrivet är systemen en kombination av kartor och tabellinformation (databaser) som lagras och hanteras i datorn.
Dokument uppsägning på grund av arbetsbrist


Översiktlig buller- och luftföroreningsinventering i Burlövs

Geografiska informationssystem II. Kursen ger en utvidgad kunskap både teoretiskt och praktiskt om GIS som arbetsverktyg. Stor vikt läggs vid hantering av programvaran ArcGIS/ArcInfo. Uppbyggnad och redigering av geografiska data behandlas i kursen. I kursen introduceras olika dataformat för vektordata samt fastighetsdata. Du lär dig att beskriva och värdera vanligt förekommande arkitekturer för IT-system, med betoning på webbapplikationer och Geografiska Informationssystem (GIS). I kursen ingår ett projektarbete där du kommer att använda en objektorienterad systemutvecklingsmetodik och språk för såväl server- som klientsidan för att utveckla en dynamisk webbapplikation som har en kartkomponent och/eller annat GIS-inslag. Geografiska informationssystem GIS är ett relativt ungt teknikområde som de senaste 10 åren uppvisat en explosionsartad tillväxt.


Aktieindex stockholmsbörsen

Aktivitet 7 – Utveckling av GIS och kartstöd - Halmstads kommun

Utbildningsnivå: Grundläggande nivå. Mål: Kursmomentet syftar till att ge studenterna kunskaper och färdigheter i att arbeta med GIS (Geografiska informationssystem), samt hur GIS kan användas för att analysera arkeologiska frågor. Geografiska informationssystem (GIS) Geografiska informationssystem GIS ger oss möjlighet att ansluta olika typer av data till en viss plats på jordens yta. Kursen behandlar grundläggande begrepp, teori och praktisk färdighet i GIS med fokus på geovetenskapliga tillämpningar.