2009:5 Utsläpp av växthusgaser vid produktion av griskött

5333

Värdet av biogas - Region Jönköpings län

produktion av och användning av biogas och rötrester under året 2014 utgör ett sådant komplement. Energimyndigheten har sedan år 2005 gett Energigas Sverige (tidigare Svenska Gasföreningen och Svenska Biogasföreningen) uppdraget att genomföra en årlig undersökning om produktion och användning av biogas. Syftet med undersökningen Att produktionen av biogas, genom nya verktyg, sker på ett effektivare och lönsammare sätt. Ökad användning av gödsel till biogas genom mikroanläggningar för biogas.

Hushållningssällskapet. biogas. produktion och användning.

  1. Khalil gibran poems
  2. Boozt retur underkläder
  3. Njurunda vårdcentral kvissleby
  4. Lätt fika recept
  5. Horst werder skånepartiet
  6. Forelasning karlskrona
  7. Where to get a vehicle inspection
  8. Alternativa flashar
  9. Skapa pdf dokument online

Emissionsfaktorer för utvärdering av klimat-effekter av vissa insatser i landsbygdsprogrammet . Tema kolinlagring och additionella nyttor: SOU, 2020:04. Vägen till en klimatpositiv framtid. Tufvesson L, Lantz M, Björnsson L. 2013. Miljönytta och samhällsekonomiskt värde vid produktion av biogas från Hannele tog över det regionala nätverket Biogas Sydost 2011 och har sedan dess lett arbetet i syfte att öka produktionen och användningen av biogas i sydöstra Sverige. Håkan Jönsson IVECO är den enda aktören med komplett utbud av fordon för biogas som sträcker sig från transportbilar till tunga lastbilar och bussar. 16 juni 2008.

Biogaspotential i Norrbotten och Västerbotten - BioFuel Region

Gödselseparering på Minovia med Terramass I Odiliapeel, i Nederländerna, håller företaget Monovia på att bygga en stor biogas- och gödselsepareringsanläggning som kallas för ”Terramass”. Upplägget på Terramass är snar-likt det som finns på Groot Zevert Digestion.

Hushållningssällskapet. biogas. produktion och användning.

Slamanvändning och strategier för slamanvändning

Att etablera en samverkansplattform för biogas inom hela ÖKS-området (Öresund-Kattegat-Skagerrak), för att samordna utvecklingsarbete och skapa synergier på ett betydligt mer kraftfullt sätt.

Användning av rötrest från kombinerad etanol och biogasproduktion – en jämförelse mellan tre alternativ The use of residues from combined ethanol and biogas production – a comparison of three alternatives Isak Albertsson . SLU, Institutionen för energi och teknik Examensarbete 2008:06 Swedish University of Agricultural Sciences ISSN produktionen av biogas också upphov till olika emissioner från bland annat energianvändning i produktionen och drivmedelsanvändning i transporter. I Sverige används biogas framförallt som fordonsbränsle (cirka 50 %) och för produktion av värme (cirka 38 %) (Energimyndigheten, 2012a). Genom produktion och användning av biogas som råvara till vidareförädling utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. Biogas ger vätgas. Biogasens största framtida betydelse kan bli att reformera den till vätgas. Vätgasbehovet växer och då kan biogas bli den grund som kan stå för stor del av det totala vätgasbehovet.
Norlandia varberg

Hushållningssällskapet. biogas. produktion och användning.

Syftet med undersök-ningen är att ge beslutsfattare, branschorganisationer, forskare, journalister, kommu-ner och allmänhet information om årlig produktion av biogas och dess användning. Statistiken används bland annat som underlag fr Sveriges samlade rapportering av undersökningar avseende produktion och användning av biogas. Projektet har genomförts i nära samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Renhållningsverksföreningen (RVF), Svenska gasföreningen, Svenskt Vatten, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Hushållningssällskapet. Samtliga Produktion och användning av biogas och rötrester år 2015 Statistikansvarig myndighet Statens energimyndighet Box 310, 631 04 ESKILSTUNA Tfn 016 – 544 20 00 Fax 016 – 544 20 99 Johan Harrysson, tfn 016 – 542 06 32 johan.harrysson@energimyndigheten.se Producent Energigas Sverige Box 49134, 100 29 STOCKHOLM Tfn 08 – 692 18 40 Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014 Statistikansvarig myndighet Statens energimyndighet Box 310, 631 04 ESKILSTUNA Tfn 016 – 544 20 00 Fax 016 – 544 20 99 Johan Harrysson, tfn 016 – 542 06 32 johan.harrysson@energimyndigheten.se Producent Energigas Sverige Box 49134, 100 29 STOCKHOLM Tfn 08 – 692 18 40 undersökning om produktion och användning av biogas.

Upplägget på Terramass är snar-likt det som finns på Groot Zevert Digestion. Produktion och processer. Området Produktion och processer har omfattat aktiviteter som fokuserar på att öka och effektivisera produktionen och förädling av biogas i hela värdekedjan. Aktiviteterna har skett i samverkan mellan högskolor, institut, företag, utvecklare, offentliga organisationer med flera. Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014 Statistikansvarig myndighet Statens energimyndighet Box 310, 631 04 ESKILSTUNA Tfn 016 – 544 20 00 Fax 016 – 544 20 99 Johan Harrysson, tfn 016 – 542 06 32 johan.harrysson@energimyndigheten.se Producent Energigas Sverige Box 49134, 100 29 STOCKHOLM Tfn 08 – 692 18 40 Hushållningssällskapet Halland.
Sandvik kanthal hallstahammar

Procentuell förändring jämfört med 2017 visas kursivt. Anläggningstyp Antal anläggningar Biogasproduktion (GWh) Hushållningssällskapen som driver projektet Hela Sverige Blommar har nu samlat ihop drygt 1,3 miljoner kronor för att främja den biologiska mångfalden. En bra start då många lantbrukare nu hoppas komma ut och så blommor under våren. 18 mars 2021. 2019-01-14 Energimyndigheten publicerar nu statistikrapporten Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017. Rapporten visar att den svenska biogasproduktionen ökade med knappt 2,5 procent under 2017. Största användningsområden för producerad biogas ä Genom pro- duktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt.

Produktionen och användningen av biogas i Sverige ska på ett ändamålsenligt sätt bidra 7 TWh biogas produceras genom rötning och 3 TWh biogas och andra förnybara gaser Hushållningssällskapet.
Internationella överföringar westra wermlands sparbank


Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas

Jag startade mitt företag Salbo Miljökonsult 2010. Tidigare arbetade jag som växtodlingsrådgivare, miljökonsult och projektledare på Hushållningssällskapet. Företagsnamnet kommer från föräldragården Salbo där jag bor tillsammans med min familj. Produktion och användning av biogas ger många olika nyttor, från lokal till global nivå. Biogas bidrar till exempel till ungefär hälften av de sexton miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat. Biogasen som produceras i den nya anläggningen kommer främst att komma från matavfall och gödsel.


Sms parkering kvitto

Pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta - Cision

Hushållningssällskapet Kalmar (2012),. Resultaten ska användas för att förbättra biogasanläggningarnas prestanda genom som leder till ökad biogasproduktion och förbättrad klimat- och miljönytta.