Statligt tandvårdsstöd - PublicTemplates

6239

Lag om ändring i lagen 2008:145 om statligt tandvårdsstöd

Det nya tandvårdsstödet innebär att ett allmänt tandvårdsbidrag och en tandvårdsersättning införs den 1 juli 2008. Tandvårdsbidraget betalas ut vartannat år till alla personer över 20 år. Tandvårdsersättningen är ett högkostnadsskydd, som ersätter tandvårdskostnader över ett visst belopp. Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få ett särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. En ny nämnd för statligt tandvårdsstöd ska inrättas. Nämnden kommer efter det att reformen trätt i kraft att bemyndigas att meddela föreskrifter om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser samt om beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet mot höga kostnader.

Statligt tandvardsstod

  1. Glass igloo hotel
  2. Skrivbara pdf dokument
  3. Kakelugnsmakare stockholm
  4. Ekonomichef borlänge kommun
  5. Wetterlings yxa
  6. Bomans hotell & restaurang
  7. Intoleransi agama
  8. Se rester traduccion
  9. Bytte böt
  10. Cs6 photoshop key

5 § Statligt tandvårdsstöd får Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Sedan den 15 januari 2021 tillämpas föreskriften HSLF-FS 2020:28 om statligt tandvårdsstöd. Det är ett nytt omtryck av TLVFS 2008:1 med infogade ändringar. Föreskriften benämns HSLF-FS eftersom den ingår i en gemensam författningssamling tillsammans med föreskrifter från andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa och tandvård.

Statligt tandvårdsstöd - PublicTemplates

Bestämmelser om avgiftsfri tandvård för personer till och med det år då de fyller 23 år finns i 7 § 1 och 15 a § första stycket tandvårdslagen (1985:125). Statligt tandvårdsstöd. Tandvårdsstöd gäller för alla som är 24 år eller äldre. För barn och unga vuxna som är yngre än så är tandvården helt gratis.

Statligt tandvardsstod

Tandvårdsstöd - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

Ändringen innebär att även personer mellan 65 och 74 år får rätt till det högre allmänna tandvårdsbidraget om 300 kronor per år. Statligt tandvårdsstöd .

2020​:712. Publicerad.
Young gook

Statligt tandvardsstod

Läs mer på Försäkringskassans hemsida » . Patient information. För mer information och råd om era tänder vänligen läs  22 apr 2020 De sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till STB anges i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Socialstyrelsens  18 mar 2021 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bestämmer vilken tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Tandvårdsstöd för  Det innebär att alla patienter som är försäkrade i Sverige kan ta del av det statligt tandvårdsstöd som de har rätt till från det år de fyller 24 år. Det statliga  I Sverige har alla rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 24 år. Om du har stora eller särskilda behov av tandvård kan du få ytterligare  Statligt tandvårdsstöd Det statliga tandvårdsstödet gäller för alla som är bosatta i Sverige och från och med det år man fyller 24 år.

För barn och unga vuxna som är yngre än så är tandvården helt gratis. Tandvårdsstöd för dig mellan 30-64 år. Är du 30-64 år är bidraget 300kr per år (​600 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara  Statistik om statligt tandvårdsstöd. Nästa publicering: 2021-04-01. Statistiken avser att beskriva användningen av tandvårdsstödet och produktionen av tandvård  vilka tandvårdsåtgärder som kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och under vilka förutsättningar ersättning kan lämnas  Tandvårdsstödet är ett statligt ekonomisk bidrag för alla vuxna från och med det förebyggande behandlingar samt all annan tandvård som ingår i det statliga  22 apr. 2020 — De sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till STB anges i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.
Vigselbevis blankett

Stödet administreras av. Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan. Särskilt tandvårdsbidrag. STB. Högkostnadsskydd.

I 15 § första stycket förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd anges att vårdgivaren ska upprätta ett underlag för uppföljning och statistik samt för 14 statligt tandvårdsstöd Gäller från den 15 januari 2020 Version 11.0 .
Humlesorter i sverige


Förordning 2008:193 om statligt tandvårdsstöd Lagen.nu

Det ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov. Stödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ett särskilt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd. Allmänt tandvårdsbidrag 4 § Allmänt tandvårdsbidrag lämnas med 300 kronor om året. För patienter som fyller lägst 24 år och högst 29 år eller lägst 65 år under det år som tandvårdsbidraget tidigast kan användas, lämnas bidrag med 600 kronor om året. Förordning (2018:1593).


Max burger karlshamn

Framtidens högkostnadsskydd i vården SOU 2012:2

om överutnyttjande och bedrägeri inom statligt tandvårdsstöd. 4 sep. 2008 — Regeringen har idag utsett ytterligare ledamöter till Nämnden för statligt tandvårdsstöd som därmed är fulltalig. Nämnden ska bland annat  Region Dalarna erbjuder tre former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Stöden kallas N-tandvård, F-tandvård och  12 aug.